Mevlananın gönlü

Mevlananın gönlü

HER UMUT GERÇEKLEŞECEK BİR DÜŞ BULUR

HER UMUT GERÇEKLEŞECEK BİR DÜŞ BULUR

Bencillik

Bencillik

Berat Kandili Nasıl İhya Edilir ve O Gece Hangi İbadetler yapılır?

Berat Kandili Nasıl İhya Edilir ve O Gece Hangi İbadetler yapılır?

Akletme Üzerine

Akletme Üzerine

Öğrenci Kredilerine Af
    • 28 Temmuz 2009 - 10:47:24

   Başvuru

      Kredi borçları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun hükümlerine göre takip edilen borçluların geçici 4 üncü madde hükümlerinden yararlanmak istemeleri halinde, 5917 sayılı Kanunun yayımlandığı 10 Temmuz 2009 tarihinden itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna üç ay içinde başvurmaları gerekmektedir.

      Kanun hükmünden yararlanmak isteyen borçlular tarafından Kurumun www.kyk.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda başvuruda bulunulabileceği gibi dilekçe ile de en son 12 Ekim 2009 tarihi mesai saati bitimine kadar Kuruma bizzat ya da posta yoluyla başvurulması gerekmektedir. Başvurularda kimlik ve adres bilgileri ile kredi numarasının yer alması zorunludur. Başvuruların taahhütlü posta veya APS ile yapılması halinde dilekçenin postaya verildiği tarih, adi posta ile yapılması halinde ise, dilekçenin Kurum kayıtlarına giriş tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.

     Borcun belirlenmesi ve ödeme seçenekleri

     5917 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile 351 sayılı Kanuna eklenen geçici 4 üncü madde kapsamında ödeme talebinde bulunan borçlular öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına, vade tarihinden anılan Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanan gecikme zamları esas alınarak Kurumca hazırlanan ödeme planlarından; peşin ödeme, oniki ay eşit taksitle ödeme, yirmidört ay eşit taksitle ödeme ve otuzaltı ay eşit taksitle ödeme planlarından birini tercih ederek ödeme taahhüdünde bulunacaklardır. Katkı kredisi ve öğrenim kredisinin herikisinden borcu olanlar farklı ödeme seçenekleri ile tercih yapabileceklerdir. Tercih edilen ödeme planının sonradan değiştirilmesi mümkün olmayacaktır. Anılan maddeden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlular hakkında takip işlemlerinin durdurulması için durum Kurum tarafından Maliye Bakanlığına bildirilecektir. Ayrıca anılan madde hükmünden yararlanarak borçlarını tamamen ödeyen borçlular hakkında da gerekli bildirim yapılacaktır.

Başvuru için tıklayınız

  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz