Etik Davranış İlkelerini İhlal Eden Kamu Görevlisi hakkında Başvuru

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanun’ da belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye’de oturan yabancı gerçek kişiler tarafından en az genel müdür, eşiti ve üstü kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerine aykırı davrandıkları iddiası ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na; diğer görevliler için ise kurum yetkili disiplin kurullarına yöneltilmek üzere ilgili kurum amirliğine başvuruda bulunabilirler.

Herhangi bir nedenle Türkiye’ de bulunup da başvuru nedeni sayılan etik ilkelerden birisine aykırı davranıldığına tanık olan yabancı, başvuru hakkı açısından Türkiye’de oturuyor kabul edilir. Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin etkilenmesi koşulu aranmaz.

Ancak, kamu görevlilerini karalama amacı güttüğü açıkça anlaşılan ve başvuranın kimliği tespit edilemeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Yargı organlarınca incelenmekte olan veya karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında Kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur. Daha önce Kurulca incelenmiş şikayet konusu, yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha şikayet konusu yapılamaz ve incelenemez.

Başvurular; Yazılı dilekçe, elektronik posta, tutanağa geçirilen sözlü başvuru yolları ile yapılır. Yapılacak başvurularda, ilgilinin adı, soyadı, oturma yeri veya iş adresi ile imzası bulunmalıdır.

Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Elde bulunan belgeler dilekçeye eklenir. Başvuru konusu aykırı davranış iddiası, kişi, zaman ve yer belirtilerek somut biçimde ortaya konulmalıdır.

Hoşça kalın.

Hakkında Adnan Yüksel

GSB Emekli Mevzuat Şube Müdürü

Bu habere de bakabilirisiniz

küçük işletmeler

KYK Yurtlarında İşletici Seçimi Yapılacaktır.

GSB.lığına bağlı Kredi ve Yurtlarda hizmet veren lokanta, kantin, çamaşırhane, berber, bayan kuaförü, fotokopi-kırtasiye, internet, terzi, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.