gsb-nakil

Gsb Kurum içi atama,nakil ve Yer değiştirme Kılavuzu

Gsb 2020 yılı Kurum içi atama,nakil ve Yer değiştirme usul ve esaslarını yayınladı bu na göre, personelinin kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil talepleri yaz döneminde Temmuz, kış döneminde Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa GSBNET sistemi üzerinden alınacaktır.

Merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki memur (tüm unvanlar dahil) kadrolarında, aynı maddenin (B) bendi ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarında ve aynı maddenin (D) bendi ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilen işçi kadrosunda (personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalışmaktayken 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilenler hariç) görev yapmakta olan personelin kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil talepleri, Personel Genel Müdürlüğü tarafından yaz döneminde 31 Temmuz 2020, kış döneminde ise 31 Aralık 2020 tarihine kadar değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Personelin görev yaptığı merkez teşkilatı birimleri ile gençlik ve spor il müdürlükleri tarafından Genel Müdürlüğümüze iletilecek kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil taleplerinde, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımıza verilen görevlerin yürütülmesini teminen hizmetin gerekleri, kamu yararı, kadro ve pozisyon durumları göz önünde bulundurulacaktır.

1 – 15 Temmuz 2020 Yaz dönemi kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil taleplerinin elektronik sistem üzerinden alınması.
16 – 21 Temmuz 2020 Müracaat formu ve ek belgelerin Birimler tarafından Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi.
22 – 31 Temmuz 2020 Taleplerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.
1 – 15 Aralık 2020 Kış dönemi kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil taleplerinin elektronik sistem üzerinden alınması.
16 – 21 Aralık 2020 Müracaat formu ve ek belgelerin Birimler tarafından Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi.
22 – 31 Aralık 2020 Taleplerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Hakkında habibe

Merhabalar YurtTube.com İnternet sitesini kurmamdaki amaç adında da anlaşılacağı üzere yurtçuların yeri,Yurtçuların alanı yani sizin yeriniz burada Yurtlarda yaşanan sorunlar ve personel sorunları dile getirilmekte personelin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli uygulamalar hazırlanmakta, personel görevde yükselme sınavına ilişkin testler,denemeler sunulmaktadır.

Bu habere de bakabilirisiniz

küçük işletmeler

KYK Yurtlarında İşletici Seçimi Yapılacaktır.

GSB.lığına bağlı Kredi ve Yurtlarda hizmet veren lokanta, kantin, çamaşırhane, berber, bayan kuaförü, fotokopi-kırtasiye, internet, terzi, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.