Kamu Personel Alım Sistemi

Sağlıklı günler. 22-23 Mart 2017 tarihleri arasında Devlet Personel Başkanlığı tarafından; üniversite, kamu kurumu, sendikalar ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara Vilayetler Evinde  “Kamu Personel Alım Sistemi Değerlendirme Toplantısı” yapılmıştı.

Devlet Personel Başkanı Sayın Enes Polat açılış konuşmasında özetle: Ahmet Cevdet Paşa’nın “En nitelikli evlatlarını kamu hizmetinde istihdam edemeyen devletler, geleceğe güvenle bakamazlar.” Sözüyle başlayıp, kurumsal personel alım sisteminde liyakate ne kadar bakılıyor? Tartışmaları neticesinde, 1999 yılında genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan merkezi sınav sisteminin devreye girdiğinden bahsetti. Bu süreç içerisinde bazı kurumlardan genel kültür ve genel yetenek testlerinin personelin niteliklerini belirlemede yetersiz olduğu (mühendis, hemşire vb. kadrolarda) gerekçesiyle yeniden mülakatların gelmesi talebine, ülkemizde meydana gelen hadiselerde eklenince, aşamalı olarak halen uygulanan personel alım sistemine geçildiğinden bahsederek, değerlendirme toplantısının başarılı geçmesi temennisiyle sözlerini tamamladı.

Değerlendirme toplantısında diğer ilgililerin konuşmasını müteakiben, tüm katılımcılar altı gruba bölünmek suretiyle grup çalışmasına geçildi. İki gün boyunca yapılan grup çalışmalarının sonuç ve önerilerini, katılımcıların kendi aralarında seçtikleri grup sözcüleri olarak sırasıyla; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Sayın Ali Avni TANTEPE, Yurt- Kur Şube Müdürü olarak bendeniz,  Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı Sayın Hasan CAN,  Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi sayın Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜTÜLMÜŞ, Ege Üniversitesi  Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Tuncay ÖĞRETMEN ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim üyesi Sayın Yrd. Doç. Mehtap ARACI KAZICI     tarafından sunumları yapıldı.

Bu Sonuç ve önerilerden bazıları uygulama alanı bulmuşken, bazıları hali hazırda uygulamaya alanı bulamamıştır. Kayıtlara geçmesi amacıyla uygulama alanı bulunmayan önerilerden kendimce önemli bulduklarımı aşağıda sunuyorum.

-Kurumlar arasında koordinasyon sağlanmak suretiyle, statü farkı gözetilmeksizin yıl içerisinde belirlenecek dönemler de,  tüm kurumları kapsayacak şekilde ortak bir personel alım ilanına çıkılmalıdır.

-Özel nitelik aranmayan unvanlar dışındaki diğer unvanlara, mülakat/sözlü sınavı yapılmaksızın merkezi sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılmalıdır.

-Mesleki bilgi gerektiren unvanlar için yapılacak merkezi sınavda, genel yetenek ve genel kültür sınavının yanında, ayrı oturumlarla mesleki alan sınavı yapılmalıdır.

-Merkezi sınav sonucu, statü farkı gözetilmeksizin sadece bir yerleştirme için kullanılmalıdır.

-Mülakat/sözlü sınavın hangi kadrolar için yapılacağına ilgili kurum temsilcileri, bilim insanları ve konusunda uzman kişilerin katılacağı bir kurul tarafından karar verilmelidir.

-Mülakat/sözlü sınav komisyon üyelerine eşit yetki ve sorumluluk verilebilmesi için, komisyonda hiyerarşik olarak birbirine yakın unvanlardaki kişilerin yer alması gerekmektedir. İhtiyaç duyulması halinde sınavın objektifliğini sağlamaya katkıda bulunabilecek alanında uzman kişiler de komisyona üye veya gözlemci olarak katılmalıdır.

-Mülakat/sözlü sınav yöntemi, doğası gereği objektifliği tam olarak sağlayamayacağından, adayın başarı değerlendirme oranı mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır.

-Mülakat/sözlü sınava katılacak aday sayısının, işe yerleştirilecek kadronun asgari iki katı, azami üç katı olmalıdır.

-Mülakat/sözlü sınava giren adayın kimlik bilgileri komisyon üyeleri tarafından bilinmemelidir.

-Mülakat/ sözlü sınavında, sesli/görüntülü kayıt sistemi kullanmalıdır. Ancak, bu uygulama adayın inisiyatifine bırakılmalıdır.

Kamu personel alım sistemi hakkında tüm duyarlı kişilerin, kendi görüşlerini de ortaya koyup, değişik platformlarda paylaşmak suretiyle kamuoyu oluşturulması temennisiyle hoşça kalın.

Hakkında Adnan Yüksel

GSB Emekli Mevzuat Şube Müdürü

Bu habere de bakabilirisiniz

küçük işletmeler

KYK Yurtlarında İşletici Seçimi Yapılacaktır.

GSB.lığına bağlı Kredi ve Yurtlarda hizmet veren lokanta, kantin, çamaşırhane, berber, bayan kuaförü, fotokopi-kırtasiye, internet, terzi, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.