YurtTube Kyk Kredi Burs Yurt bilgilendirme ve Sosyal gelişim Platformu

06 Mart 2019

Regaip Kandili

Regaip gecesi nedir? Regaip Kandili’nin önemi nedir? Regaip’in gecesini ve gündüzünü nasıl geçirmeli?

Recep ayının ilk Cuma gecesine Regaip gecesi denir.  Regâib, Arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir. “Reğa-be”, kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarfetmek demektir.


Regâib kelimesi Kur’an’da geçmemektedir. Ancak “reğabe”den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur’ân’da sekiz yerde geçmekte ve “reğabe”nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır (el-Bakara, 2/ 130; en-Nisa, 4/ 127; et-Tevbe, 9/59,120; Meryem, 19/46; el-Enbiyâ, 21/90; el-Kalem, 68/32; el-İnşirah, 94/8).

Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil geceleri dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb’in ilk cuma gecesi Regaip Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah’ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

Her birimiz kendi anlayışıyla anlamlandırmaya değerlendirmeye çalıştı.

Tabi elbette farklılıklar olacak anlama ve algımızda.

Kendi adıma nasıl değerlendirilmeli
Nasıl anlam kazandırılmalı
Nasıl özellikle genç nesle farkındalık aktarılmalı….
Diye derinlemesine düşünmeye başladım

Gördüğüm kadarıyla kullanılan üslup söylenen dil, ve beden dili, iletişim, konu seçimi baştan aşağı yeniden gözden geçirilmeli.

Hiç olmazsa kandil nedeniyle de olsa bugünü anlamaya anlamlandırmaya çalışmak en çok toplumsal manada ihtiyaç duyulan ” kendi nefsin için sevip istediğini karsısındaki insan içinde sev ve iste, kendin için arzulamadığın istemediğin hoşlanmadığın hiç bir şeyi yapma. “…. ilkesiyle olmalı.

Buyrun size altın anahtar
Her kapıya uygun
Her kapıyı açan….

Yola çıktınız trafikte siniz size ne yapılmasından rahatsız oluyorsanız yapmayın….

Ustasınız…

İşçisiniz…

Amir yada memursunuz fark etmez
Bir söz sizi ve dünyanızı değiştirir..

Kandili kutlamak değil aslolan, asıl mesele her kandil güzel bir sözü hayata işlemektir. Uygulamaktır

Bu size bir anlayış bir bakış kazandırır

Yoksa sadece sayılara bağlı tespih devirmek sizi değiştirmiyorsa sayı yorgunluğu ile kalır.

Yani mesele adam olmaktır.

Ahlak sahibi olmaktır.

İlim irfan sahibi olmaktır.

Nezaket sahibi olmaktır

Nezafet sahibi olmaktır.

Adalet sahibi asalet sahibi olmak dır.

Ne aldanan nede aldatan olmamak dır.

Doğru tartmaktır.

Sözünde durmaktır.

Emanete riayet etmektir.

Yalan söylememektir.

Bunlar olursa benden başlayarak bize doğru toplumsal iyileşme gerçekleşir.

Yoksa bilmem kaç rekat namaz kılarsan kandilde şunları yaparsan başlayan sözler bireysel dir. Kişiye aittir. Kendini bu değerlerle yüceltebilirsen fayda sağlarsın.. bütün bu değerlerin Topluma etki eden şeyler olması lazım. İşte o zaman salihattır.
Bugün dünden fazla salihata ihtiyacımız var. Toplumsal alanda.

Bireysel de çok iyi insan olabilirsiniz. Lakin mesele toplum adına yararlı bireyler olmaktır…

Buyrun hep birlikte anlamaya
Anlamlandırmaya
Yeni bir anlayışa
Kısaca kandil ihyası budur
Yoksa sadece lafızda sözde kalır.
Buyrun hep birlikte ahlak ayaklanmasına.

Selam ve dua ile

Yorum yapılmamış »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Powered by WordPress